Psychiatria w Warszawie

Nasza stolica ma bardzo szeroką ofertę usług medycznych. W Warszawie dzięki obecności Akademii Medycznej, Szpitali Klinicznych, Instytutów, swoje oferty przedstawiają specjaliści praktycznie wszystkich specjalizacji medycznych. Wśród nich również psychiatrzy. Specjalizacja ta zajmuje się diagnozowaniem i terapią chorób i zaburzeń psychicznych. Wśród najczęściej wymienianych są: depresje, CHAJ, CHAD, zespoły amnestyczne, psychotyczne, najpopularniejsza z nich to schizofrenia, uzależnienia, zaburzenia snu, lękowe. To oczywiście tylko część schorzeń pozostających w zainteresowaniu psychiatrii.

Gabinet Psychiatra Warszawa, to bardzo często szukana fraza. Znajdziemy tu oferty placówek publicznych, prywatnych, duża część z nich posiada kontrakty z NFZ. Poniżej krótkie charakterystyki świadczonych usług.

  1. Szpitale psychiatryczne są zakładami leczniczymi oferującymi pomoc w trybie stacjonarnym. Zaletą hospitalizacji jest intensywność działań, szybko wykonana, często w ciągu doby diagnostyka, z reguły dysponują szeroką kadrą: psychiatrów, psychologów, przedstawicieli innych dziedzin medycyny. Z reguły do szpitali przyjmowane są osoby o ciężkim przebiegu choroby, z objawami lekooporności, wymagające skomplikowanych zabiegów, np. elektrowstrząsów, skierowane na leczenie przez Sąd. Wadą hospitalizacji są: trauma związana z pobytem w szpitalu, z reguły złe warunki socjalne polskich szpitali psychiatrycznych. Jednak w okolicach Warszawy istnieją już prywatne lecznice.
  2. Poradnie Zdrowia Psychicznego i Poradnie Terapii Uzależnień, to z reguły dobrze przygotowane merytorycznie placówki, z szeroką kadrą specjalistów. Wiele z nich posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług w ramach ubezpieczenia. Praktycznie jedyną wadą tych ofert jest z reguły długi okres oczekiwania na wizytę u psychiatry, psychologa. Niestety wizyty domowe w tych placówkach też są świadczone w ograniczonym zakresie.
  3. Gabinety prywatne specjalistów psychiatrów: są prowadzone z reguły przez osoby ze sporym doświadczeniem. Zaletą jest często krótki czas oczekiwania na wizytę, indywidualne traktowanie pacjenta, lepszy kontakt z lekarzem, możliwość kontaktu telefonicznego w razie wystąpienia działań niepożądanych lub powikłań terapii. Wadą jest oplata, z reguły 100 – 400 zł za wizytę, w niektórych gabinetach oczekiwanie na wizytę trwa do 3 tygodni.

Myślę, ze przybliżyłem Państwu problemy związane z leczeniem psychiatrycznym na terenie Warszawy.

One Comment

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *